Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu (dále jen prodávající): Robin Fryš Expertskin Institut IČ:70324298 DIČ:CZ7810015136 Mickiewiczova 1944 Karviná 73301 Tel:+420 596 368 000 e-mail: expertskin@expertskin.cz

1.1

Objednání zboží a služeb

lze přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kosmetické přístroje s převyšující částkou 8500kč nezasíláme na DOBÍRKU.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formulářia proto věnujte vyplnění maximální pozornost. V případě vyplnění neplatných údajů jako e-mail nebo telefonní číslo nebude Vaše objednávka zpracována.

2.1

Zpracování osobních údajů

Veškeré údaje, které na našich stránkách zadáte, budou použity pouze pro potřebu společnosti a to za účelům zdárného vyřízení Vašich objednávek.

3.1

Vyřízení objednávky

Jako potvrzení přijetí objednávky Vám bude zaslána kopie na e-mail. Budete-li chtít objednávku změnit, kontaktujte nás. Pokud nebude zboží odesláno, rádi Vám vyhovíme. Dodací doba je vždy uvedena u výrobků v e-shopu. Maximálně však musí být objednávka expedována do 30 kalendářních dnů od doby úhrady objednávky. U výrobků za akční cenu nebo v případě velké poptávky zboží se může dodací lhůta prodloužit až o 20 dnů. O této skutečnosti bude klient informován telefonicky ze zákaznické linky nebo písemně, nejpozději však do 10 dnů od obdržení platby či provedení objednávky. Pokud je již objednávka odeslána není možné ji jakkoli měnit nebo upravovat. Pokud si přejete cokoli v objednávce upravit nebo přidat, je nutné si vytvořit novou objednávku.

4.1

Doprava, poštovné, balné

Zboží zasíláme Českou poštou - na dobírkou a pokud je objednávka uhrazena předem nebo je doprava bezplatná odesíláme zásilky společností GLS. .Platba dobírkou je možná pro objednávky do výše 8500 Kč z důvodů ochrany citlivosti zboží. Kosmetické přístroje z důvodů ochrany produktu nezasíláme na dobírku. V případě registrace profesionála je po první platbě bankovním převodem další objednávka možná dobírkou. K zásilkám, které jsou vyšší hmotnosti obzvláště pak přístroje je dle váhy přiúčtována cena za hmotnost . Tato cena je vždy pak uvedená v objednávce.

5.1

Objednávky pro spolupracující salóny za velkoobchodní ceny

Jste-li registrováni jako kosmetička nebo velkoodběratel a jsou Vám nastaveny velkoobchodní ceny.

6.1

Nepřevzetí zásilky

V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dochází ze strany zákazníka k porušení obchodních podmínek, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou). Opakovaně tímto upozorňujeme, že prodloužená doba expedice není důvodem ke stornu objednávky či nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím.

Na argumenty či odůvodnění nepřevzetí ( např.neobdržení oznámenky apod.) není v tomto případě brán ohled. Každému zákazníkovi je v případě nepřevzetí zásilky účtován jednotný poplatek a to ve výši 195 Kč.

Tento poplatek zahrnuje vzniklé náklady za poštovné a balné. Zákazník je povinen uhradit tuto částku na bankovní účet č.107-8128860217/100. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a tím i se zaplacením poplatku v případě nepřevzetí zásilky v úložní době. V případě, že zákazník není ochoten dohodnout se s námi na opětovném zaslání či zaplacení poplatku, bude celá pohledávka předána k vymáhání.

Pokud zákazník nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou odpovědnost kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito komplikacemi s vymáháním pohledávky vznikají.

7.1

Ceny

Veškeré ceny jsou na stránkách expertskin.cz uváděny včetně DPH. Slevy a akce se řídí vnitřními předpisy společnosti a nelze je jakkoli slučovat a kombinovat.

7.2

Platba na fakturu splatnost 10 dní (pouze pro profesionály)

Tuto platbu je možné dohodnout pouze s profesionálně spolupracující kosmetičkou nikoli s běžným klientem. Splatnost faktury 10 dní se umožňuje pokud má spolupracující kosmetička řádně uhrazeny 5 objednávky po sobě jdoucí a každá z nich musí být aspoň ve výší 6500 Kč bez DPH. Ostatní výjimky jsou konzultovány a posuzovány individuálně. Kosmetické přístroje nelze prodávat na fakturu se splatností, jsou hrazeny ihned po objednání bankovním převodem.

8.1

Pravidla obchodu.

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník (salon) odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů GDPR.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje změna výrobku atp.

8.2

Reklamace:

Záruka

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu 2 let. Není-li v on - line katalogu na webových stránkách uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 12 měsíců v případě zakoupení na IČO. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené. Prosíme o uchování originál obalu u elektrospotrebičů a galvanických přístrojů.

V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní. Z produktu v balení nesmí být vypotřebováno více než 10% jeho celkového obsahu. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající. Reklamace bude vyřízená do 30. kalendářních dnů.

Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) Nelze pro salony při nákupu na IČ.

Výrobky označeny jako výstavní kus či výrobek z showromu může nést známky používání a opotřebení a vztahuje se na něj záruka v délce 12 měsíců od data zakoupení. Výrobky s tímto označením jsou také prodávány za sníženou hodnotu ceny původní a před prodejem je kupující na tuto skutečnost upozorněn.

Spotřebitel má právo podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu s originálem faktury poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Před odesláním na naší adresu prosíme o zaslání formálního odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky a s originál fakturou. Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno). Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, včetně poštovného (dopravného), zaslány převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14. pracovních dnů od obdržení vráceného zboží či po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží. Výrobek vrácený ve 14-ti denní lhůtě nesmí nést známky používání a musí byt v kompletním obalu. V případě poškození či jeví-li známky užívání ,může být vracená částka snížená dle užívání výrobku tak jak ukládá zákon. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. V případě, že nebude vrácený výrobek obsahovat komplet balení, či bude chybět originál faktury (dokladu o koupi) nebude vrácení částky provedeno ,dokud jej kupující nedoloží prodejci.

Od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě není možno odstoupit v případě nákupu na IČO.

Vrácení probíhá převodem na bankovní účet kupujícího, tento účet uvede v dopise o odstoupení od kupní smlouvy a také stvrdí svým podpisem. Bez těchto náležitostí není možné vrácení finančních prostředků provést. V takovém to případě bude li-objednávka vrácena budete vyzváni k úhradě nákladu na dopravu a to v nejnižší ceně tedy 150kč.Platbu za náklady a dopravné, balné je vždy třeba hradit na účet vedený v emailové komunikaci. V případě že platba nebude provedena do 10ti dnů budeme vše řešit právní cestou. V případě odstoupení KS či vrácení nese zákazník cenu dopravy na svůj vrub a nemůže býti předmětem vrácení.

Dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, pokud porušil jejich původní obal.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz.

Ochrana osobních údajů:

S Vašimi údaji je nakládáno dle platného znění zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., který zahrnuje mezinárodní principy ochrany osobních údajů a k naplnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení:

Reklamace se řídí reklamačním řádem vydaný českou obchodní inspekcí (ČOI) ČR

Platnost těchto VOP od 1.1.2024